Koning van de speeltuin

Koning van de Speeltuin

Spelen is van levensbelang! Door te spelen word je een gelukkiger mens. Je kunt actief deelnemen, of alleen kijken. Een speeltuin voor mensen, geschikt voor alle leeftijden.

Drie bijzonder interactieve kunstzinnige installaties om mee te spelen. Een wip met daarop twee luie stoelen, een gigantische grote bellenblazer die wordt aangedreven door spierkracht en de draaimolen gemaakt van een tandem en een bank.

King of the Playground

Playing is of vital importance! By playing you become a happier person. You can actively participate, or only watch. A playground for people, suitable for all ages.

Three interactive artistic installations to play with. A seesaw with two lazy chairs, a gigantic big bubble blower that is driven by muscle strength and the merry-go-round made of a tandem and a sofa.